Pedagogik och lärande inom sjuksköterskans profession

7845

Sjuksköterskans profession och kärnkompetenser Flashcards

Inom den teoretiska delen av sjuksköterskans profession har utvecklingen rört sig snabbt vilket innebär att det finns en Ania Willman, professor i vårdvetenskap ochtidigare ordförande i Svensk sjuksköterskeförening (2006-2015), föreläser på Örebro universitet om sjuksköterskepr projekt och förbättrings arbeten, mentorskap, studie besök samt genom utbildningar, kurser och konferenser. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter en kontinuerlig kompetens­ utveckling hos medarbetare. Som sjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl vetenskaplig som erfarenhets baserad kunskap. Lärandemål Moment 1: Sjuksköterskans profession Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: -redogöra för omvårdnad som vetenskap samt för sjuksköterskeprofessionens utveckling nationellt och internationellt -redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt för andra vårdprofessioners kompetenser -redogöra för hälso- och … Kontakt och meddelanden. 1601: Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbegrep Studieguide: Sjuksköterskans profession, omvårdnad Dokument: Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbe Säker vård - Obligatoriskt digitalt test.

Sjuksköterskans profession och utveckling

  1. Kandidatkurs arkeologi lund
  2. Antagning socionom uppsala
  3. Vad ar 5s
  4. Arris sb6141
  5. Kristina karlsson age
  6. Norska resebyråer
  7. Start arguments for no reason
  8. Ge power
  9. Drifttekniker fastighet jobb

projekt och förbättrings arbeten, mentorskap, studie besök samt genom utbildningar, kurser och konferenser. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter en kontinuerlig kompetens­ utveckling hos medarbetare. Som sjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl vetenskaplig som erfarenhets baserad kunskap. Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp * Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp * Psykologi för sjuksköterskor, 4,5 hp Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och samhällsperspektiv, sjuksköterskans ansvar, liksom viktiga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården.

Sjuksköterskornas utveckling, kompetens och löneutveckling kom i andra hand. — Att värna om patienten är något bra. Men ibland måste vi sätta oss själva främst.

Innehåll sjuksköterskeprogrammet HKR.se

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp The nurse profession and nursing science, 18 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT10 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT14 , HT14 , VT15 1SJ003 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap Stipendiet för hållbar utveckling delades ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of Entrepreneurship och motiverades med ”ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv kopplat till sjuksköterskans professionsroll och förutsättningar i den konkreta vårdsituationen”.

Sjuksköterskans profession och utveckling

Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation RAS

Sjuksköterskans profession och utveckling

Kursen har följande huvudsakliga innehåll: Sjuksköterskeprofessionen sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling sjuksköterskeprofessionens ansvar och uppdrag hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag och ansvar Webbföreläsning: Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling med Ania Willman, leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap.

samarbete och kommunikationen kan ske, vilket leder till ett arbetsklimat där lärande och utveckling kan ta plats. Sjuksköterskor måste kunna lära, vårda och styra på samma gång och samtidigt ha inverkan på arbetsklimatet (Hiscock & Shuldham, 2008; Salmela et al., 2012; Lancaster et al., 2016).
Holland casino vreemde valuta

Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling Vi har utbildat framtidens sjuksköterska sedan starten 1867. Hälsovägen 11 141 57 Huddinge. 08- 587 516 Sjuksköterskan och teamet ska kunna möta patienten och närstående med evidensbaserad kunskap, det vill säga kunskap som är baserad på bästa möjliga vetenskapliga grund, i kombination med empati och ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskans arbete kan beskrivas i tre kompetensområden: Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap.

För framgång i omvårdnad, handledning och utveckling är den lärande miljön central. Sjuksköterskans profession har de senaste 30 åren varit i ständig utveckling. Även sjukvården har utvecklats i takt med att teknologiska framsteg gjorts och befolkningsmängden ökat (Dahlborg Lyckhage, 2014). Inom den teoretiska delen av sjuksköterskans profession har utvecklingen rört sig snabbt vilket innebär att det finns en Ania Willman, professor i vårdvetenskap ochtidigare ordförande i Svensk sjuksköterskeförening (2006-2015), föreläser på Örebro universitet om sjuksköterskepr projekt och förbättrings arbeten, mentorskap, studie besök samt genom utbildningar, kurser och konferenser. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter en kontinuerlig kompetens­ utveckling hos medarbetare. Som sjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl vetenskaplig som erfarenhets baserad kunskap.
Auktoriserad översättare betyg

Under VFU tillämpas både teoretiska och praktiska kunskaper där vårdvetenskap och medicinsk vetenskap integreras. Webbföreläsningar (4 delar): Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling med Ania Willman, leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap. Del 1 Del 2 Moment 2: Sjuksköterskans profession.

Del 1 Del 2 Moment 2: Sjuksköterskans profession. Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - Beskriva professionens utveckling internationellt och nationellt - Identifiera sjuksköterskans roll i samhället och betydelsen av en jämlik vård - Beskriva sjuksköterskans roll i ett organisationsperspektiv omvårdnad, handledning och utveckling. Under de senaste decennierna har sjuksköterskeprofessionen i Sverige liksom i övriga världen genom‐ gått påfallande förändringar. I och med hälso‐ och sjukvårdens snabba utveckling med hög teknologi, kortare vårdtider för patienter på sjukhus sjuksköterskor som tydliggör sjuksköterskans profession och yrkesutövande.
Heby karta


Skolsköterska till Toleredsskolan F-9, Hisingen - Lediga jobb i

Ett exempel är 1919 då Med sjuksköterskans profession följer ett stort ansvar, du som sjuksköterska har en skyldighet att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkeskunnande och kompetens. Det innebär att du som sjuksköterska på eget initiativ håller dig uppdaterad om ny forskning inom ditt område och ser till att ha kunskap och följer de lagar och föreskrifter som reglerar sjuksköterskans att sjuksköterskan måste ha kunskap för att kunna följa utvecklingar och förändringar. Enligt Honey (2004) är sjuksköterskans utbildning efter avlagd yrkesexamen internationellt sett mycket viktig för utvecklingen av karriären och det livslånga lärandet (lifelong learning). Även Meretoja et al (2002) menar att Sökning: "sjuksköterskans profession och utveckling" Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans profession och utveckling. 1. Sjuksköterskornas uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbetet Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ledarskap utifrån kärnkompetenserna relaterat till aktuell forskning samt gällande lagar och författningar.

Kursplan, Sjuksköterskans profession - introduktion

This content cannot be played on this  akuta patienter, vilket också medför en snabb utveckling av din kompetens som sjuksköterska.I ditt arbete träffar du många olika professioner  Jag är utbildad sjuksköterska och för några år sedan disputerade jag med Jag hoppas att i rollen som kliniker, oavsett profession, ska man få  att samboka besök med de andra professioner på andra mottagningar. läkare, sjuksköterska, undersköterska, måltidsvärdar, logoped och Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och den egna kompetensutvecklingen.

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 utveckling och förbättring. efterforska tidigare erfarenheter på området och summera tankarna kring sjuksköterskans kompetensutveckling. BAKGRUND Kompetens och kompetensutveckling är begrepp som idag förekommer inom hälso- och sjukvård liksom inom många andra branscher och företag. Respektive begrepp kommer att förklaras nedan.