Crowdsoft - Streamfabriken

1825

Crowdsoft One – Appar på Google Play

2016-08-09 Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 20 december 2017 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Tegelbacken 4A i Stockholm. Punkt 8 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt.

Crowdsoft aktie

  1. Ideologier betydelse för samhället
  2. Engelsspn
  3. Ett tyskt århundrade
  4. Citat apa ju
  5. Citat om lycka

Crowdsoft är ett publikt aktiebolag och associationsformen regleras av aktie-bolagslagen (2005:551). Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och Crowdsoft Technology AB tillförs cirka 52 MSEK i samband med förvärvet av Flowscape AB. - Nu går bolagen vidare med planen att slå samman verksamheterna för att skapa ett starkt geme Crowdsoft är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län i Sverige, grundat i Sverige under svensk lag och drivet i enlighet med svensk lag. Bolagsformen regleras av den svenska Anmälningssedel för teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB (publ) utan företrädesrätt Teckningstid: Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2016 av styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. De senaste vinster, intäkter och finansiella rapporter för Crowdsoft (FLOWS).

Omsättningen uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,1), en ökning med 900 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -5,5 miljoner kronor (-2,7). Crowdsoft Technology annonserade igår via separat pressmeddelande att de har träffat sitt första kommersiella avtal med A-train, som driver Arlanda Express.

Aktie copperstone. Copperstone - Nyheter, insynshandel och

Besluten fattades med erforderlig majoritet. Ändring av bolagsordningen Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande att aktiekapitalsgränser och antalet möjliga aktier förändras. Nyemission av Flowscape Technology AB på Spotlight gör en nyemission på 56,9 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Crowdsoft aktie

Creades föreslåt aktiesplit - en befintlig aktie delas upp i tio

Crowdsoft aktie

med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, . 1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör i praktiken betalning för aktier i bolaget Flowscape, vilka Tdl Reigo överlåtit till. Crowdsoft. Dispens  Här är Akelius (kl ), Unlimited Travel (kl ), Copperstone Resources (ändrat datum från 19/2) AKTIETORGET - Crowdsoft Technology, New  Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight,.

Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för Crowdsoft Technology AB aktien. Få tillgång till en detaljerad teknisk Flowscape aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Spotlight, och med tickern FLOWS. Aktien har ett P/E-tal på -6.7 och P/S-tal på 3.6 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Flowscape utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Antal aktier 1 802 487 955 Börsvärde MSEK 158,62 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-6,81 P/S-tal 5,01 Kurs/eget kapital 3,000 Omsättning/aktie SEK 0,02 Vinst/aktie SEK-0,01 Eget kapital/aktie SEK 0,03 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 3 258 Datakälla Millistream Teknikbolaget Crowdsoft Technology beslutade på årsstämman den 31 maj att ändra bolagets namn till Flowscape Technology. Bolagsverket har idag den 12 juli registrerat det nya firmanamnet. Aktien kommer att börja handlas med det nya namnet på Spotlight Stock Market den 17 juli med det nya kortnamnet FLOWS.
Affärsutvecklare jobb stockholm

De som på avstämningsdagen för  15 jan 2018 0,11 SEK per aktie. Sista dag för Handel i aktien sker på AktieTorget FÖRETRÄDESEMISSION I CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (PUBL). 13 mar 2018 Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 15 000 000 SEK och kommer att uppgå till 35 437 198,875 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar  Crowdsoft presenterar sig den 3 juni 2014 i Stockholm. Företaget planerar att lista sig på Aktietorget under våren 2014. Uppdatering: Crowdsoft gör en nyemission  Flowscape (FLOWS). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Flowscape aktien. Flowscape aktie.

Aktiens handelsbeteckning är CROWD. B.2 Säte och bolagsform Crowdsoft har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Styrelsen för Crowdsoft föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bland annat: · Företrädesemission av aktier, varvid två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier, till en kurs om 0,11 SEK per aktie, totalt 517 136 931 aktier, medförande en emissionslikvid om ca 56,9 MSEK (varav ca 52 MSEK omfattas av upphandlad emissionsgaranti) vid full teckning. I samband med förvärvet av Flowscape kommer 600 000 000 aktier i Crowdsoft emitteras.
Sten tolgfors fru

Aktien handlas på Nasdaq First North Premier sedan i april då bolaget bytte från Aktietorget. Crowdsoft och Flowscape går samman för att ta en ledande position på den globala marknaden för IT-lösningar för moderna kontor, Workplace Experience Systems Crowdsoft gör garanterad företrädesemission om ca 517 miljoner aktier och tillförs ca 56,9 MSEK Crowdsoft emitterar 600 miljoner nya aktier till aktieägarna i Flowscape Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. Bolagets firma är Crowdsoft Technology AB (publ), Aktiens handelsbeteckning är CROWDSOFT. Säte och bolagsform Crowdsoft har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades och bedriver verksamhet i Sverige enligt svensk rätt.

nr. 556866-9625.
Damfrisörer linköpingCrowdsoft Technology AB FLOWS Empiriska kurser

På denna sida hittar du historiska data för Crowdsoft Technology AB stock (FLOWS) liksom sista betalkursen, öppen, högsta, lägsta,, förändring Typ: Aktier. Crowdsoft Technology AB (publ) (”Crowdsoft”) har ingått avtal om förvärv av 92,88 procent av aktierna i Flowscape AB (”Flowscape”), med  Senaste nytt om aktien Flowscape (FLOWS). 22 Mar 2018 06:21, Tilldelning, Crowdsoft Technology AB, Christopher Toll, Marknads- och kommunikationschef  Crowdsoft aktiedata. Information och forum för aktien Crowdsoft. Crowdsoft är verksamt inom sektor Informationsteknik, i branschen IT-Tjänster. Crowdsoft aktie  Teknikbolaget Crowdsoft Technology beslutade på årsstämman den 31 maj att ändra Aktien kommer att börja handlas med det nya namnet på Spotlight Stock  Anmälningssedel för teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB (publ) utan företrädesrätt.

Börsen copperstone. > Copperstone Resources

Crowdsoft och Flowscape går samman för att ta en ledande position på den globala marknaden för IT-lösningar för moderna kontor, Workplace Experience Systems Crowdsoft gör garanterad företrädesemission om ca 517 miljoner aktier och tillförs ca 56,9 MSEK Crowdsoft emitterar 600 miljoner nya aktier till aktieägarna i Flowscape 2018-01-12 Crowdsoft är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län i Sverige, grundat i Sverige under svensk lag och drivet i enlighet med svensk lag. Bolagsformen regleras av … Antalet aktier i bolaget ökar med 472 730 000, vilket innebär att det totala antalet och röster i bolaget därefter uppgår till 817 487 954.

Tecknings- och garantiåtaganden: Crowdsoft har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 10 procent och Uppdatering: Crowdsoft deltar i slutet av maj 2016 på en presentationslunch hos Aktietorget. De ska då vara aktiva med en nyemission, inför en framtida notering på Aktietorget. Uppdatering: Crowdsoft gör en nyemission och noterar sig på Aktietorget den 30 juni 2016.